"542940313823060" Vừa thanh toán tài khoản "Thẻ gosu 20k" số tiền "22.500 đ" vào lúc: " 14:38:19 27-10-2021" "542940313823060" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "100.000 đ" vào lúc: " 14:35:48 27-10-2021"

sv23 lv 35

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

tướng ssr mega gar và 3 tướng ssr . 6 xu mầu