"106000255683069645852" Vừa thanh toán tài khoản "Rương Gosu 50k" số tiền "50.000 đ" vào lúc: " 15:25:13 08-03-2021" "117750253054617764816" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 15:10:46 08-03-2021"

Rương Gosu

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Nhận 100, 200, 500, 1000Gosu