"468671410808114" Vừa thanh toán tài khoản "Rương Gosu 50k" số tiền "50.000 đ" vào lúc: " 16:27:49 08-03-2021" "canh12345" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "50.000 đ" vào lúc: " 16:29:53 08-03-2021"

Rương Gosu

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Nhận 100, 200, 500, 1000Gosu