"116048510069951762563" Vừa thanh toán tài khoản "Rương Gosu" số tiền "20.000 đ" vào lúc: " 05:27:09 28-02-2021" "116048510069951762563" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 05:25:56 28-02-2021"

Rương Gosu

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Nhận 100, 200, 500, 1000Gosu