"117040276716187802210" Vừa thanh toán tài khoản "s152 lv83 vip7" số tiền "220.000 đ" vào lúc: " 07:54:53 28-02-2021" "117040276716187802210" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 07:54:35 28-02-2021"

Rương Gosu

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Nhận 100, 200, 500, 1000Gosu