"281296107016757" Vừa thanh toán tài khoản "Rương Gosu" số tiền "20.000 đ" vào lúc: " 07:06:14 09-03-2021" "281296107016757" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 07:05:53 09-03-2021"

Rương Gosu

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Nhận 100, 200, 500, 1000Gosu