"384395172939275" Vừa thanh toán tài khoản "sever114 lv87 vip8" số tiền "350.000 đ" vào lúc: " 19:34:02 19-10-2020" "106544627907875" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "20.000 đ" vào lúc: " 22:01:25 19-10-2020"

sever150 lv82 vip7

CHI TIẾT TÀI KHOẢN