"118391081287587922220" Vừa thanh toán tài khoản "s309 lv108 vip5" số tiền "150.000 đ" vào lúc: " 11:08:28 17-09-2021" "118391081287587922220" Vừa nạp thành công thẻ cào mệnh giá "50.000 đ" vào lúc: " 11:07:45 17-09-2021"

Bảng Giá:

  • 90k momo, atm = 100k Card Gosu (Thẻ Cào mệnh giá 100k Gosu)
  • 180k momo, atm = 200k Card Gosu (Thẻ Cào mệnh giá 200k Gosu)
  • 450k momo, atm = 500k Card Gosu (Thẻ Cào mệnh giá 500k Gosu)
  • 900k momo, atm = 1000k Card Gosu (Thẻ Cào mệnh giá 1000k Gosu)

(Đảm bảo giá rẻ hơn tất cả các web bán thẻ gosu)

Mua thẻ gosu bằng momo, atm liên hệ zalo : 0337494411